Disclaimer voor kmgnaturalart.be

Kmg natural art – product of Camelina bvba, verleent u hierbij toegang tot kmgnaturalart.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Kmg natural art – product of Camelina bvba behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op kmgnaturalart.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Kmg natural art – product of Camelina bvba.

Beperkte aansprakelijkheid

Kmg natural art – product of Camelina bvba spant zich in om de inhoud van 2boots.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op kmgnaturalart.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kmg natural art – product of Camelina bvba.

In het bijzonder zijn alle prijzen op 2boots.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op kmgnaturalart.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kmg natural art – product of Camelina bvba nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kmg natural art – product of Camelina bvba. KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kmg natural art – product of Camelina bvba, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.